Naše hodnoty

Knihovna_03

Každá z nich má několik vrstev a i když se v první rovině týkají našeho přístupu ke stravování, ty další ji přesahují a zasahují do všech úrovní našich životů. Jsou to hodnoty, které můžeme nechat působit na sebe a které také můžeme vyzařovat a působit jimi na své okolí. Jsou to hodnoty, které nám pomáhají na cestě k obrození společnosti.

 • Kvalita
  • Surovin
  • Zdrojů
  • Informací
  • Osobní přínos/přidaná hodnota či užitek
 • Jednoduchost
  • Použitelnost – snadnost aplikace
  • Střídmost – nepřehánění, nepřejídání
  • Přirozené kombinace
  • Srozumitelnost
 • Otevřenost
  • Nedogmatičnost
  • Sdílení, komunikace
  • Naslouchání – tělu, lidem, přírodě, bohu
  • Odevzdání se
  • Společenskost – společenský aspekt jídla, společenské a občanské aktivity
 • Komplexnost
  • Teorie i praxe
  • Přijetí všech darů přírody
  • Šíře informací
  • Vnímání souvislostí – tělo/duše/duch; surovina/zdroj; člověk/společnost; lidstvo/příroda/planeta
 • Zodpovědnost
  • Za sebe a své zdraví
  • Za využívání a obnovu zdrojů
  • Za vytváření kvality vlastního života
  • Za spoluvytváření vlastní komunity a společnosti
 • Lokálnost
  • Podpora místní produkce/ekonomiky
  • Ekonomičnost
  • Ekologičnost
  • Suroviny jsou přirozené pro tělo
 • Sezónnost
  • Čerstvost surovin
  • Soulad s přírodními cykly
  • Dostupnost – v čase i ekonomická
 • Tradice
  • Důvěra, jistota, moudrost, poznání
  • Historie, zkušenost
  • Předávání, učení
  • Společenská příslušnost
  • Návrat k podstatě
  • Živost, pravdivost, spojení
   s realitou