Bc. Kateřina Literáková

psychologie jídla

V akademickém roce 2019/20 přednáší na téma Psychologie jídla v programu Výživa v širších souvislostech.

 

Bc. Kateřina Literáková je původním vzděláním andragog a firemní koučka, která se po narození svých dvou dětí a osobní cestě vedoucí skrz vážné zdravotní potíže, odmítání vlastního těla, zamotanému vztahu k jídlu a váhu měnící se v krátkém čase o pár desítek kilogramů nahoru či dolů, rozhodla, že svůj život zasvětí zkoumání vztahu k jídlu, psychologie kolem jídla a metabolismu. Absolvovala 1. běh studia na ALV, trénink u Marca Davida na Institute for the psychology of eating, výcvik trauma terapie u Milana Hořínka, vzdělávání u Moniky Divišové (Wellnessia), výcvik v koučování a poradenství v osobním rozvoji u MUDr. Petra Mílka. Je členkou Aliance výživových poradců. Za své nejzásadnější vzdělání v životě považuje waldorfský učitelský seminář, který jí nasměroval k chápání mnoho vrstevnosti lidské bytosti.