MUDr. Jan Vojáček

Prevence a výživa z pohledu funkční medicíny
Klíčem je poznání příčin.

V akademickém roce 2018/19 přednáší téma Prevence z pohledu funkční medicíny v programu Prevence výživou.

 

Klasicky vzdělaný lékař na LF UP Olomouc, ale na klasické dráze dlouho nevydržel. Přestal mu dávat smysl povrchní pohled na nemoc pouze z nějaké škatulky, či dogmatu. Postupně v něm rostla vášeň pro hledání příčin vzniku onemocnění a také zájem o člověka v celé jeho komplexnosti, hloubce a individualitě. Díky tomu našel v Americe obor, který jeho vášeň naplnil. Je jím tzv. funkční medicína a stal se jejím certifikovaným praktikem. S každým klientem se vydává na cestu za poznáním příčin vzniku jeho potíží a jejich nápravě. Aplikuje do praxe nejnovější vědecké poznatky a zjištění o fungování lidského organismu. Je průvdocem lidem zpátky ke zdraví a rovnováze.