Roger Green

jak na stravování dlouhověkých, domácí lékař

V akademickém roce 2018/19 přednáší téma Jak na stravování dlouhověkých v programu Prevence výživou.

 

Roger Green, rodák z Nového Zélandu, je svým způsobem renesanční člověk. Jeho profesní i soukromé zájmy ho přivedly ke studiu mnoha oborů, od velkých filosofických a duchovních učení z celého světa až po nové technologie a alternativní zdroje energií. A protože mu nikdy nešlo jen o samotné poznání, snaží se uplatňovat své vědění v běžném životě a předávat své znalosti i praktické dovednosti co největšímu počtu lidí po celém světě. Spoluzakládal a vedl několik center a klinik alternativní medicíny v Austrálii a v Evorpě, v současné době působí jako ředitel výcviku profesionálních výživových poradců The Academy of Healing Nutrition New York a odborný garant a lektor pražské Akademie léčivé výživy.

Roger je zábavný řečník a energický učitel, který umí posluchače zapálit pro studovaný obor a inspirovat ke změnám v životě. Je nadšeným propagátorem všeho, co je netradiční a co se týká udržitelného způsobu života. Díky téměř třicetileté zkušenosti s praktickým používáním metod, které učí, získal jedinečnou schopnost předávat moderním lidem ze Západu jemné nuance orientálního myšlení aniž by ztratily hloubku a smysl. Nikdy nezapomene zdůraznit nutnost zohlednit konkrétní situaci každého jednotlivce a své vědění obohacovat i klasickými západními přístupy a nejmodernějšími vědeckými poznatky.

Roger patří k průkopníkům čínského umění feng shui na západě, věnuje se posvátné geometrii a alchymii, dalším směrům klasického taoismu, přednáší po celém světě a pro své studenty organizuje studijní a poznávací pobyty např. v Číně, Tibetu nebo Peru. Zajímá se o životní prostředí, eko-design a tzv. „zelené technologie“, je aktivním účastníkem a často i hnací silou nejrůznějších iniciativ po celém světě. Organizuje setkání a konference, podílí se na výzkumech, výrobě prototypů, zajišťuje financování a provádění projektů. I nadále je aktivní v oboru výživy, kde se podílí na nejnovějších výzkumech a vývoji prostředků a výživových doplňků umožňujících lepší využívání živin a prodlužování délky života pomocí ochrany telomer před zkracováním.

Roger stále cestuje po celém světě, přičemž nejvíce času tráví v New Yorku a Praze, svých hlavních pracovních základnách, a samozřejmě v Sydney se svými dospělými dcerami a prvním vnukem. Vypadá to, že vede velmi aktivní a naplněný život. Pokud byste však věděli o nějakém projektu zacíleném na zkvalitňování života v celosvětovém měřítku, neváhejte a ozvěte se. Roger vám rád pomůže dát věci do pohybu.

Více o Rogerových aktivitách:
academyhealingnutrition.com
fengshuiseminars.com
academysacredgeometry.com
breakthru-technologies.com
ecat.tech