Zuzana Terešová

makrobiotika, vaření dle principů makrobiotiky

V akademickém roce 2018/19 přednáší téma Makrobiotika bez dogmat a vede praktický seminář na toto téma v programu Principy výživových směrů.

 

Od roku 1993 se věnuji různým sebepoznávacím technikám a aktivitám a od roku 1998 provozuji vlastní praxi včetně vedení seminářů. Ve svém vzdělávání a praktikování neustále pokračuji.

Prvním pomocníkem na cestě pochopení souvislostí a přijetí zodpovědnosti sama za sebe mi byla makrobiotika. Je dobré praktikovat jí jako celek, v tom je její síla. V našich krajích je často minimalizovaná pouze na jídlo. Je to ale velmi široký obor, podporující stejnou měrou duchovní práci na sobě samém, stravu, meditaci, stejně tak pohyb a dechová cvičení. V tomto úžasném propojení se pak dějí zázraky.

Za ty roky hledání jsem prošla různými fázemi. Prvním krokem byla striktní vázanost na jídlo. Pak jsem objevila meditace a buddhismus a došla k závěru, že je jedno, co jíme. Tělo mi však záhy ukázalo, jak jsou jednotlivé systémy a metody propojeny a že i o něj je  třeba se starat.  Zažila jsem sama na sobě, jak silné jsou navyknuté způsoby bytí („body memory“), jako „zabezpečení“ známé formy existence. Jak těžké je vzdát se kontroly a nechat s láskou a vděčností lidi, věci a události volně přicházet a odcházet. A byla to i makrobiotika, díky které jsem se stala vnímavější a vstřícnější ke všem těmto procesům.

Na svých seminářích bych ráda umožnila lidem uvědomit si a zažít  souvislosti mezi zdravím, nemocí a psychickým stavem pomocí systému makrobiotiky. Není mým cílem lidi předělávat, pouze ukazovat možnosti, které tu jsou pro nás všechny k dispozici.

 

Více o práci Zuzany si můžete přečíst na jejích stránkách www.bemacrobio.cz.