Celostní výživový průvodce

Uvažujete o povolání, při němž budete druhým pomáhat na jejich cestě ke zdravému způsobu života? Zřejmě jste si již sami prošli kousek cesty spojené se stravováním a jeho vlivem na naše zdraví, věříte, že má smysl se jím zabývat, a rádi byste své poznání sdíleli s ostatními.

Člověk může být samoukem, hodně studovat a zkoušet věci sám na sobě a svou osobní zkušenost následně sdílet. Má to velikou hodnotu a zároveň omezení, protože to, co platí pro jednoho člověka, nemusí platit pro jiného.

Také je možné absolvovat klasický kurz pro výživové poradce, ve kterém se zejména naučíte, jak působí potraviny v těle dle západní dietologie. Dostanete do ruky nástroje – většinou funkční počítačový program – jejichž pomocí budete moci rozebrat způsob stravování vašich klientů na prvočinitele, spočítat kalorický příjem a doporučit změnu jídelníčku podle toho, zda chce klient zhubnout či přibrat. Tato cesta většinou nezohledňuje důležité aspekty života klienta, které jeho zdravotní stav a stravovací návyky silně ovlivňují – jeho vrozenou konstituci, psychiku či celkový životní styl.

My věříme, že je možné nahlížet na lidi i výživu celostně. Respektujeme poznání západní vědy a zároveň ctíme tisícileté zkušenosti a moudrost tradičních Západních i Východních  přístupů ke stravování. Učíme naše studenty vnímat člověka a jeho situaci komplexně a vedeme je k pochopení souvislostí.

Kromě znalostí z oblasti výživy se v tomto studijním programu zabýváme též podnikatelskou stránkou věci. Předpokládáme, že naše absolventy čeká práce ve sféře soukromého podnikání, a proto považujeme za důležité, aby se seznámili s tím, co je na „volné noze“ může potkat.

Přejeme si, abyste byli v tom, co chcete dělat, úspěšní, cítili jste se hned od počátku dobře a věděli jste, kam a proč směřujete.


Pro koho je studium určeno?

Máte chuť na svém, a to nejen pracovním, životě něco změnit? Pak jste u nás na správném místě.

Studijní program CELOSTNÍ VÝŽIVOVÝ PRŮVODCE je vhodný pro ty, kteří jsou pro oblast výživy a prevence zapálení a chtějí pomáhat druhým jako průvodci či koučové v oblasti zdravého životního stylu

Možná, že na konci studia zjistíte, že vlastně nechcete podnikat nebo nechcete být výživovým průvodcem. Ale i to považujeme za skvělý výsledek. Určitě se totiž za ty tři roky dozvíte mnoho o sobě a uvědomíte si, čemu opravdu chcete věnovat svůj čas a energii.


Jak je studium koncipováno?

Studium je tříleté. Je rozděleno na úvodní, tzv. nultý ročník a následný dvouletý intenzivní sebezkušenostní výcvik.


  • Teoretický víkend

  • Praktický víkend

  • Pobytový týden

nultém ročníku, který je obsahově shodný se studijním programem Prevence zdraví výživou, se zaměříme na základy preventivního působení stravy, návrat k přirozenému stravování, praktickou přípravu zdravých jídel v souladu s ročními obdobími a základy tradiční čínské dietetiky. Je to mimo jiné také rok vzájemného seznamování i ujasnění si, zda se tomuto oboru chcete skutečně věnovat.

Po nultém ročníku následuje pohovor pro přijetí do dvouletého sebezkušenostního výcviku. Počet studijních míst je omezen na 30, protože nám záleží na tom, abyste díky osobnímu zapojení do výuky získali maximum toho, co vám naši lektoři mohou v daném časovém rámci předat.

 

První ročník výcviku je zaměřen na časem prověřené stravovací směry a specifické pohledy na ženské a mužské zdraví. Budeme si ověřovat jejich platnost pro sebe i dobu a místo, v nichž žijeme. Seznámíte se s našimi i čínskými bylinami a poznáte některé výrazné stravovací trendy současné doby. Začnete pracovat ve skupinách a dostávat informace, jak vnímat civilizační nemoci z pohledu funkční medicíny i celostního pohledu.

Na konci prvního ročníku vás čeká odevzdání ročníkové práce.

 

Druhý ročník přináší rozšíření o další aspekty zdraví i širší tematické souvislosti. Zaměříme se na práci s tělem, psychikou, duší i duchem a to prostřednictvím témat jako je psychologie jídla, vybrané civilizační nemoci z pohledu západní medicíny, psychosomatika a další. Zjistíte, jak vařit pro celiaky či lidi s cukrovkou, jak kombinovat tonizující byliny a maso či jak přirozeně detoxikovat. Budete dále intenzivně pracovat ve skupinách.

Studium uzavřete závěrečnou zkouškou.

 

Kromě seminářů věnovaných stravě a zdraví v širších souvislostech jsou do studijního programu zahrnuty též workshopy zaměřené na budování základů vašeho budoucího podnikání. Know-how o práci s klientem vám přednese úspěšná wellness koučka a majitelka poradenské společnosti Wellnessia Bc. Monika Divišová. O nových přístupech k podnikání v souladu sama se sebou a svými hodnotami a o využití osobitého tvůrčího potenciálu s vámi bude diskutovat Lenka Papadakisová. Finanční gramotností a marketingem vás bude netradičním způsobem založeným na budhistické filosofii provázet Kalman Horvát.

 

Studium nultého ročníku vám zabere jeden víkend v měsíci od sobotního rána do nedělního odpoledne počínaje zářím a konče červnem. V rámci následujícího dvouletého výcviku budete zaneprázdněni rovněž jeden víkend v měsíci, od září do června, ale tentokrát již od pátečního večera, který bude věnován práci ve skupině. V obou ročnících výcviku je zahrnut také jeden celý týden intenzivního studijního pobytu v krásném prostředí Orlických hor na útulné Kubasově chalupě v Sudislavi nad Orlicí.

 

Vzhledem k časovému rozsahu i obsahovému pojetí programu jej není možné akreditovat u MŠMT ČR pro účely rekvalifikace.  Akreditovány jsou v současné době pouze kurzy, které se věnují převážně západní dietetice a časově nepřesáhnou dobu šesti měsíců.

Práce výživového poradce však není vázána na žádné formální vzdělání, jedná se o živnost volnou, a proto ji můžete vykonávat i po absolutoriu studia na ALV.


Co můžete očekávat?

Kdo vlastně je Celostní výživový průvodce?

Studijní plán pro akademický rok 2017/2018 ke stažení

Termíny a obsah pro nultý ročník 2017/2018 a obsah studia pro dvouletý výcvik.
Vyhrazujeme si možnost dodatečné úpravy.

Lektoři

Semináři a workshopy vás budou provázet zkušení čeští i zahraniční lektoři, kteří se svým oborům věnují léta s nadšením a láskou. Při jejich výběru jsme kladli důraz nejen na to, aby to byli lidé erudovaní, ale také přátelští, otevření, nedogmatičtí, respektující mnohost cest a  sdílející filosofii a hodnoty školy.

 

Patří mezi ně například Roger Green, MUDr. Michaela Šimková, Ing. Michaela Sedláčková, Bc. Monika Divišová, prof. RNDr. Anna Strunecká, Bill Tara, Inga Bylinkina, Ing. Kateřina Halamová, PhD., Zuzana Terešová, Kalman Horvát a mnoho dalších.


Cena studijního programu

0. ročník35 000 Kčza 130 hodin výuky
Dvouletý výcvik112 000 Kčza 300 hodin výuky

V ceně jsou zahrnuta skripta a potraviny pro praktickou výuku převážně v bio kvalitě. Platbu za nultý ročník i za dvouletý výcvik je možné rozložit do 2 nebo 4 splátek.

Víme, že podpora někoho blízkého je vždy přínosná.

Pokud přijdete dva nebo dvě – tedy vezmete s sebou kamaráda či kamarádku, dostanete od nás oba 15 % slevu ze školného za nultý ročník.

Přihlášky do akademického roku 2017/2018 již byly uzavřeny. Do nového akademického roku 2018/2019 bude zápis otevřen během jara 2018.

PŘIHLÁSIT SE DO NULTÉHO ROČNÍKU


Co by vás ještě mohlo zajímat