Prevence zdraví výživou

Nechť je jídlo tvým lékem…

V dnešní době již nepochybujeme o významu stravování a jeho vlivu na naše zdraví. Jenže… Tisíc hlav, tisíc názorů. Jeden hot, druhý čehý.

Většina z nás se snaží v té záplavě informací a rad, které si navíc často protiřečí, zorientovat. Zkoušíme jednu dobrou radu za druhou, a neodradí-li nás hned první či druhý neúspěch, často se v tom labyrintu úplně ztratíme.

Jenže ono to často není jednoduché. Chodíme do práce, staráme se o své blízké a máme mnoho dalších důležitých věcí na práci, než se jen vrtat v jídle a přemýšlet o vyváženosti našeho dnešního jídelníčku či o detailní organizaci zítřejšího menu.

 

Jak to tedy vyřešit?

Buď se můžete obrátit na někoho, kdo ve vás vzbuzuje důvěru, a nechat si od něj poradit, nebo si v tom můžete udělat jednou pro vždy jasno a začít se spoléhat sami na sebe – své znalosti, zkušenosti a intuici.

 

 

Můžete se naučit, jak prostřednictvím stravy preventivně působit na své zdraví, utužovat ho a podporovat tak, abyste se mohli v životě věnovat tomu, co vás baví a naplňuje, a realizovali tak své sny.

U nás se na stravování naučíte nahlížet celostně. Ctíme poznání západní vědy a zároveň ctíme tisícileté zkušenosti a moudrost tradičních západních i východních přístupů ke stravování. Učíme proto naše studenty vnímat člověka a jeho situaci komplexně a vedeme je k pochopení souvislostí a nalezení vlastní cesty.


Pro koho je studium určeno?

Studijní program PREVENCE ZDRAVÍ VÝŽIVOU je určený všem, kteří chtějí aktivně pečovat o zdraví své a svých blízkých. Těm, kteří se chtějí zorientovat v otázkách stravování, najít si vlastní cestu a vzít zodpovědnost za své zdraví do vlastních rukou.

Dle našich zkušeností se v akademii scházejí lidé, kteří jsou otevření různým pohledům a názorům a také připravení se dozvídat mnoho nového. Navzájem se respektují a podporují a vznikají zde silná osobní pouta.

Během studia možná zjistíte, že se toužíte dozvědět víc. Poznání je prostě nakažlivé. Pak máte možnost se zúčastnit jakéhokoliv dalšího semináře pořádaného Akademií nebo se vrhnout do následného intenzivního dvouletého výcviku.

 


Jak je studium koncipováno?

Studium je roční a zabere vám jeden víkend v měsíci (od září do června, viz Studijní plán níže).


  • Teoretický víkend

  • Praktický víkend

V jeho průběhu se mimo jiné naučíte rozumět jídlu zdravým, přirozeným způsobem, pochopíte jeho energetické působení na člověka, dozvíte se o příčinách a formách prevence civilizačních nemocí i dalších aspektech podpory zdraví. Nedílnou součástí výuky je praxe, při níž se naučíte připravovat jídlo zdravě, chutně a přirozeně, v souladu s ročními obdobími.


Co můžete očekávat?

Studijní plán pro akademický rok 2017/2018 ke stažení

Vyhrazujeme si možnost dodatečné úpravy.

Lektoři

Semináři a workshopy vás budou provázet zkušení čeští i zahraniční lektoři, kteří se svým oborům věnují léta s nadšením a láskou. Při jejich výběru jsme kladli důraz nejen na to, aby to byli lidé erudovaní, ale také přátelští, otevření, nedogmatičtí, respektující mnohost cest a sdílející filosofii i hodnoty školy.

Patří mezi ně například Roger Green, MUDr. Michaela Šimková, Ing. Michaela Sedláčková, prof. RNDr. Anna Strunecká DrSc., Ing. Kateřina Halamová, PhD., MUDr. Jan Vojáček a další.


Cena studia

35 000 Kčza 130 hodin výuky

V ceně jsou zahrnuta skripta a potraviny pro praktickou výuku převážně v bio kvalitě.

Platbu je možné rozložit do 2 nebo 4 splátek.

Víme, že podpora někoho blízkého je vždy přínosná.

Pokud přijdete dva nebo dvě – tedy vezmete s sebou kamaráda nebo kamarádku, dostanete od nás oba 15 % slevu ze školného.

Přihlášky do akademického roku 2017/2018 již byly uzavřeny. Do nového akademického roku 2018/2019 bude zápis otevřen během jara 2018.

PŘIHLÁSIT SE


Co by vás ještě mohlo zajímat