Akademický klub

Knihovna_17

Jako student ALV se stáváte automaticky členem Akademického klubu ALV. Členství v klubu pro vás neznamená žádné další závazky, naopak přináší různé další výhody.

CO ZÍSKÁTE VŽDY

Mentoring v průběhu studia

Každý ze studentů se může obrátit na Janu Rose Kriváňovou a osobní nebo dálkovou konzultací řešit jakékoliv otázky, které souvisejí s průběhem studia, s obsahem probírané látky, s osobní zkušeností, či jakýmikoliv nejasnostmi, které v souvislosti s tím, jak student prochází studiem a získává informace, vyvstanou.

Audio verze přednášek

Z teoretických přednášek dostanete audio záznam přednášky. Máte tak možnost se k přednášce vrátit nebo si doplnit informace, pokud jste neměli možnost se jí zúčastnit osobně.

On-line uzavřené diskusní fórum studentů

Pro studenty je vytvořeno uzavřené on-line diskusní fórum. Na této stránce si můžete mezi sebou nerušeně vyměňovat informace a zkušenosti. Tato diskuse je průběžně monitorována a v případě, že se vyskytne odborná otázka,na kterou bude třeba dát kvalifikovanou odpověď, zajistíme tuto odpověď od příslušného odborníka.Také zde naleznete dodatkové studijní materiály ke stažení.

Možnost opakovaně zdarma absolvovat kteroukoliv z teoretických přednášek v dalším otevřeném ročníku

Pokud řádně absolvujete ročník a budete přítomni na alespoň 80 % seminářů, máte možnost si v následujícím otevřeném ročníku zopakovat kteroukoliv z teoretických přednášek, ať už jste ji ve svém akademickém roce absolvovali, či nikoliv, pokud bude vypsána.

VÝHODY PRO AKADEMICKÝ ROK

Na každý akademický rok připravujeme pro naše studenty nejrůznější akce: extra semináře, výhodné akce s našimi partnery, společná setkání, vánoční párty apod.