Akademický klub

Knihovna_17

Jako student ALV se stáváte automaticky členem Akademického klubu ALV. Členství v klubu pro vás neznamená žádné další závazky, naopak přináší různé další výhody.

CO ZÍSKÁTE VŽDY

Mentoring v průběhu studia

Každý ze studentů se může obrátit na Janu Rose Kriváňovou a osobní nebo dálkovou konzultací řešit jakékoliv otázky, které souvisejí s průběhem studia, s obsahem probírané látky, s osobní zkušeností, či jakýmikoliv nejasnostmi, které v souvislosti s tím, jak student prochází studiem a získává informace, vyvstanou.

Audio verze přednášek

Z teoretických přednášek dostanete audio záznam přednášky. Máte tak možnost se k přednášce vrátit nebo si doplnit informace, pokud jste neměli možnost se jí zúčastnit osobně.

On-line uzavřené diskusní fórum studentů

Pro studenty je vytvořeno uzavřené on-line diskusní fórum. Na této stránce si můžete mezi sebou nerušeně vyměňovat informace a zkušenosti. Tato diskuse je průběžně monitorována a v případě, že se vyskytne odborná otázka,na kterou bude třeba dát kvalifikovanou odpověď, zajistíme tuto odpověď od příslušného odborníka.Také zde naleznete dodatkové studijní materiály ke stažení.

Možnost opakovaně zdarma absolvovat kteroukoliv z teoretických přednášek v dalším otevřeném ročníku

Pokud řádně absolvujete ročník a budete přítomni na alespoň 80 % seminářů, máte možnost si v následujícím otevřeném ročníku zopakovat kteroukoliv z teoretických přednášek, ať už jste ji ve svém akademickém roce absolvovali, či nikoliv, pokud bude vypsána.

ALV párty

Dvakrát do roka dostanete pozvání na ALV párty, kde máte možnost se neformálně setkat s celým interním týmem ALV, lektory, partnery ALV a studenty všech otevřených ročníků v daném školním roce. Pozvání je vždy pro dvě osoby.

VÝHODY PRO AKADEMICKÝ ROK

Pro každý akademický rok připravujeme s našimi partnery různé zajímavé a výhodné akce pro naše studenty. Seznam těchto akcí obdržíte na začátku akademického roku a mohou se v průběhu studia dále měnit či doplňovat.