Prevence výživou

Roční program je určený všem, kteří chtějí aktivně pečovat o zdraví své a svých blízkých a naučit se působit na zdraví preventivně. Čekají vás skvělé víkendy nabité informacemi a zážitky. Budete naslouchat, diskutovat a také intenzivně vařit.

 

Vybrat si můžete z několika forem:

 

Prezenční

Délka studia 10 víkendů, vždy 1 víkend v měsíci.

Cena studia činí 48.000,- Kč a lze ji rozložit do 2 nebo 4 splátek.

 

Dálkové studium teoretických víkendů

Prostřednictvím zpřístupnění videozáznamů teoretických víkendů online.

Délka studia 5 víkendů.

Cena studia činí 24.000,- Kč a lze ji rozložit do 2 splátek.

 

Kombinace dálkového studia teoretických víkendů a prezenčního studia praktických víkendů

Prostřednictvím zpřístupnění videozáznamů teoretických víkendů online a osobní přítomnosti na praktických víkendech věnovaných vaření.

Délka studia 10 víkendů, vždy 1 víkend v měsíci.

Cena studia činí 48.000,- Kč a lze ji rozložit do 2 nebo 4 splátek.

 

Nový běh studia otevíráme v únoru 2020.

 

 

Nechť je jídlo tvým lékem…

V dnešní době již nepochybujeme o významu stravování a jeho vlivu na naše zdraví. Jenže… Tisíc hlav, tisíc názorů. Jeden hot, druhý čehý.

Můžete se naučit, jak prostřednictvím stravy preventivně působit na své zdraví, utužovat ho a podporovat tak, abyste se mohli v životě věnovat tomu, co vás baví a naplňuje, a realizovali tak své sny.

Většina z nás se snaží v té záplavě informací a rad, které si navíc často protiřečí, zorientovat. Zkoušíme jednu dobrou radu za druhou, a neodradí-li nás hned první či druhý neúspěch, často se v tom labyrintu úplně ztratíme.

Jenže ono to často není jednoduché. Chodíme do práce, staráme se o své blízké a máme mnoho dalších důležitých věcí na práci, než se jen vrtat v jídle a přemýšlet o vyváženosti našeho dnešního jídelníčku či o detailní organizaci zítřejšího menu.

U nás se na stravování naučíte nahlížet celostně. Ctíme poznání západní vědy a zároveň ctíme tisícileté zkušenosti a moudrost tradičních západních i východních přístupů ke stravování. Učíme proto naše studenty vnímat člověka a jeho situaci komplexně a vedeme je k pochopení souvislostí a nalezení vlastní cesty.

 

Takže buď se můžete obrátit na někoho, kdo ve vás vzbuzuje důvěru, a nechat si od něj poradit, nebo si v tom můžete udělat jednou pro vždy jasno a začít se spoléhat sami na sebe – své znalosti, zkušenosti a intuici.


Co můžete očekávat?

 


Pro koho je studium určeno?

Studijní program PREVENCE VÝŽIVOU je určený všem, kteří chtějí aktivně pečovat o zdraví své a svých blízkých. Těm, kteří se chtějí zorientovat v otázce preventivního, přirozeného stravování a vzít zodpovědnost za své zdraví do vlastních rukou.

Dle našich zkušeností se v Akademii scházejí lidé, kteří jsou otevření různým pohledům a názorům a také připravení se dozvídat mnoho nového. Navzájem se respektují a podporují a vznikají zde silná osobní pouta.


Lektoři

Semináři a workshopy vás budou provázet zkušení čeští i zahraniční lektoři, kteří se svým oborům věnují léta s nadšením a láskou. Při jejich výběru jsme kladli důraz nejen na to, aby to byli lidé erudovaní, ale také přátelští, otevření, nedogmatičtí, respektující mnohost cest a sdílející filosofii i hodnoty školy.

V tomto programu se na vás těší Roger Green, MUDr. Michaela Šimková, Ing. Michaela Sedláčková, prof. RNDr. Anna Strunecká DrSc., MUDr. Jan Vojáček, Bc. Monika Divišová, Marta Tovtová, Ing. Kateřina Halamová PhD. a Mgr. Jan Tomeček.

 


Jak je studium koncipováno?

Studium je roční a zabere vám jeden víkend v měsíci (od února do února, viz Studijní plán níže). V případě dálkového studia se připojíte on-line a budete z pohodlí svého domova sledovat naživo probíhající teoretický víkend. V případě kombinovaného studia budete teoretické víkendy sledovat z pohodlí domova a na praktické víkendy přijedete za námi do Prahy. Pro všechny formy studia platí termíny uvedené ve studijním plánu pro tento studijní program.


  • Teoretický víkend

  • Praktický víkend

V jeho průběhu se mimo jiné naučíte rozumět jídlu zdravým, přirozeným způsobem, pochopíte jeho energetické působení na člověka, dozvíte se o příčinách a formách prevence civilizačních nemocí i dalších aspektech podpory zdraví. Nedílnou součástí výuky je praxe, při níž se naučíte připravovat jídlo zdravě, chutně a přirozeně, v souladu s ročními obdobími.

Studijní plán pro akademický rok 2020/2021 ke stažení

Vyhrazujeme si možnost dodatečné úpravy.


Cena studia

 

Prezenční studium

48 000 Kčza 130 hodin výuky

V ceně jsou zahrnuta skripta a potraviny pro praktickou výuku převážně v bio kvalitě.

Platbu je možné rozložit do 2 nebo 4 splátek.

 

Dálkové studium

24 000 Kčza 60 hodin výuky

V ceně jsou zahrnuta skripta v elektronické podobě.

Platbu je možné rozložit do 2 splátek.

 

Kombinované studium

48 000 Kčza 130 hodin výuky

V ceně jsou zahrnuta skripta v elektronické podobě a potraviny pro praktickou výuku převážně v bio kvalitě.

Platbu je možné rozložit do 2 nebo 4 splátek.

 

Víme, že podpora někoho blízkého je vždy přínosná.

Pokud přijdete dva nebo dvě – tedy vezmete s sebou kamaráda nebo kamarádku, dostanete od nás oba 10% slevu ze školného.

 

Nový běh studia otevíráme v únoru 2020.


Co by vás ještě mohlo zajímat