Principy výživových směrů

Dvouletý program je vhodný pro ty, kteří se chtějí seznámit s prověřenými tradičními i moderními výživovými směry, naučit se v nich orientovat i chápat vzájemné souvislosti. Setkáte se zde s lidmi, kteří jsou otevření různým pohledům a názorům a také připravení se dozvídat mnoho nového. Čeká na vás intenzivní zkušenost, během níž budete naslouchat, diskutovat a také vařit dle jednotlivých principů s báječnými lektory, kteří se navzájem respektují.

10 víkendů, teoretických i praktických (ochutnávky, ukázky, vaření), obsáhne tato témata: ajurvéda, výživa v evropské tradici, veganství, makrobiotika, raw životní styl, tradiční čínská dietetika, superpotraviny a tonizující byliny, jak se stravovat laskavě sám k sobě, specifická výživa, moderní poznatky v oblasti výživy, výživové doplňky.

 

Program můžete zahájit kterýmkoli nejbližším seminářem z programu.

 

Forma studia: prezenční – celý program

Délka studia 10 víkendů, rozložených do 2 let, vždy max. 1 víkend v měsíci.

Cenu 40.000,- Kč je možno rozložit do 2 nebo 4 splátek.

Místo na seminářích budete mít vždy zajištěno.

 

Forma studia: prezenční – 9 + 1 zdarma

Délka studia 10 víkendů. Po absolvování 9 víkendových seminářů z programu jednotlivě v letech 2019 – 2021 dostanete od nás jako dárek 10. seminář ZDARMA.

Cena 4.800,- Kč za každý jednotlivý víkendový seminář, desátý máte zdarma.

Místo na semináři si prosím rezervujte včas dle volných kapacit.

 

 

Jedno zdraví, mnoho cest…

V tomto studijním programu se naše heslo odráží skutečně věrně. Mnozí z vás již možná vyzkoušeli různé přístupy ke stravování. Je jich opravdu spousta, tradičních i nových, zdánlivě komplikovaných i nabízejících snadná řešení.

Většina z nás se snaží v té záplavě informací a rad, které si navíc často protiřečí, zorientovat. Zkoušíme jednu dobrou radu za druhou, a neodradí-li nás hned první či druhý neúspěch, často se v tom labyrintu úplně ztratíme.

Člověk může být samoukem, může se obrátit na někoho, kdo vzbuzuje důvěru, a nechat si od něj poradit, nebo si v tom může udělat jednou pro vždy jasno a začít se spoléhat sám na sebe – své znalosti, zkušenosti a intuici.

Pokud patříte do poslední skupiny, pak bychom vám rádi na této cestě pomohli. Nabídli vám ucelené pohledy na stravovací směry, které již prošly časovým testem, i některé moderní, které považujeme za silné a významné a u nichž je právě správné porozumění a aplikace důležitá pro to, abychom si zdraví ještě více nepoškodili.

 

V rámci tohoto studijního programu si budete mít prostor ověřovat jejich platnost pro sebe i dobu a místo, v nichž žijeme. Uvědomíte si jejich souvislosti, společné i rozdílné přístupy, pochopíte metody i cíle.

Můžete se rozhodnout pro ten z nich, který nejvíce odpovídá vaší konstituci a naladění a dále se v něm vzdělávat, nebo si vyvodit pro sebe vlastní závěry a najít svou vlastní cestu.


Co můžete očekávat?

 

 


Pro koho je studium určeno?

Studijní program PRINCIPY VÝŽIVOVÝCH SMĚRŮ je určený všem, kteří chtějí nalézt ten nejlepší způsob stravování pro sebe a své blízké. Těm, kteří jsou zvídaví, zajímají je různé přístupy a mají chuť se v nich zorientovat a pochopit je.

Tento studijní program nabízí opravdu velké množství informací, díky nimž však naši studenti nakonec přicházejí k velkému ujasnění a pochopení, které jim vnáší do života jasnost a rozhodnost.  Důležité je, být otevřený různým pohledům a názorům a také připravený diskutovat, zkoušet, hledat a nacházet.

 


Lektoři

Semináři a workshopy vás budou provázet zkušení čeští i zahraniční lektoři, kteří se svým oborům věnují léta s nadšením a láskou. Při jejich výběru jsme kladli důraz nejen na to, aby to byli lidé erudovaní, ale také přátelští, otevření, nedogmatičtí, respektující mnohost cest a sdílející filosofii i hodnoty školy.

Tímto studijním programem vás provedou například MUDr. Michaela Šimková, Mgr. Jan Tomeček, Zuzana Terešová, Magdalena Vargová, Eva Leňová, Inga Bylinkina, Filip Říha a další.


Jak je studium koncipováno?

Studium obsahuje celkem 10 víkendů (od podzimu 2019 do jara 2021) a zabere vám maximálně jeden víkend v měsíci. Můžete jej zahájit kdykoli, libovolným seminářem z programu (nyní např. Ajurvédou, poté Výživou v evropské tradici…).

10x teoreticko-prožitkový víkend:
ochutnávky, ukázky, vaření

V jeho průběhu se mimo jiné seznámíte s většinou časem prověřených stravovacích směrů i některými současnými trendy. Nedílnou součástí výuky je praxe, při níž se naučíte základní principy přípravy jídla dle některých stravovacích směrů.

 

Studijní plán pro 2019 – 2021 ke stažení

Vyhrazujeme si možnost dodatečné úpravy.


Cena studia

 

Prezenční studium – celý program

40 000 Kčza 120 hodin výuky

V ceně jsou zahrnuta skripta a potraviny pro praktickou výuku převážně v bio kvalitě.

Platbu je možné rozložit do 2 nebo 4 splátek.

 

Prezenční studium – 9 + 1 zdarma

4 800 Kčza každý seminář

+ desátý seminář z programu

ZDARMA

V ceně jsou zahrnuta skripta a potraviny pro praktickou výuku převážně v bio kvalitě.

Při výběru této možnosti se přihlašujete na jednotlivé semináře přes Kalendář akcí. Při přihlášení na poslední (desátý) seminář z programu Principy výživových směrů napište prosím do poznámky „Jdu na desátý seminář“.

Víme, že podpora někoho blízkého je vždy přínosná.

Pokud přijdete dva nebo dvě – tedy vezmete s sebou kamaráda nebo kamarádku, dostanete od nás oba 10 % slevu ze školného.


Co by vás ještě mohlo zajímat