Principy výživových směrů

Jedno zdraví, mnoho cest…

V tomto studijním programu se naše heslo odráží skutečně věrně. Mnozí z vás již možná vyzkoušeli různé přístupy ke stravování. Je jich opravdu spousta, tradičních i nových, zdánlivě komplikovaných i nabízejících snadná řešení.

Většina z nás se snaží v té záplavě informací a rad, které si navíc často protiřečí, zorientovat. Zkoušíme jednu dobrou radu za druhou, a neodradí-li nás hned první či druhý neúspěch, často se v tom labyrintu úplně ztratíme.

Člověk může být samoukem, může se obrátit na někoho, kdo vzbuzuje důvěru, a nechat si od něj poradit, nebo si v tom může udělat jednou pro vždy jasno a začít se spoléhat sám na sebe – své znalosti, zkušenosti a intuici.

Pokud patříte do poslední skupiny, pak bychom vám rádi na této cestě pomohli. Nabídli vám ucelené pohledy na stravovací směry, které již prošly časovým testem, i některé moderní, které považujeme za silné a významné a u nichž je právě správné porozumění a aplikace důležitá pro to, abychom si zdraví ještě více nepoškodili.

 

V rámci tohoto studijního programu si budete mít prostor ověřovat jejich platnost pro sebe i dobu a místo, v nichž žijeme. Uvědomíte si jejich souvislosti, společné i rozdílné přístupy, pochopíte metody i cíle.

Můžete se rozhodnout pro ten z nich, který nejvíce odpovídá vaší konstituci a naladění a dále se v něm vzdělávat, nebo si vyvodit pro sebe vlastní závěry a najít svou vlastní cestu.


Pro koho je studium určeno?

Studijní program PRINCIPY VÝŽIVOVÝCH SMĚRŮ je určený všem, kteří chtějí nalézt ten nejlepší způsob stravování pro sebe a své blízké. Těm, kteří jsou zvídaví, zajímají je různé přístupy a mají chuť se v nich zorientovat a pochopit je.

Tento studijní program nabízí opravdu velké množství informací, díky nimž však naši studenti nakonec přicházejí k velkému ujasnění a pochopení, které jim vnáší do života jasnost a rozhodnost.  Důležité je, být otevřený různým pohledům a názorům a také připravený diskutovat, zkoušet, hledat a nacházet.

 


Jak je studium koncipováno?

Studium je roční a zabere vám jeden víkend v měsíci (od září do června, viz Studijní plán níže).


  • Teoretický víkend

  • Praktický víkend

V jeho průběhu se mimo jiné seznámíte s většinou časem prověřených stravovacích směrů i některými současnými trendy. Nedílnou součástí výuky je praxe, při níž se naučíte základní principy přípravy jídla dle některých stravovacích směrů.


Co můžete očekávat?

Studijní plán pro akademický rok 2018/2019 ke stažení

Vyhrazujeme si možnost dodatečné úpravy.

Lektoři

Semináři a workshopy vás budou provázet zkušení čeští i zahraniční lektoři, kteří se svým oborům věnují léta s nadšením a láskou. Při jejich výběru jsme kladli důraz nejen na to, aby to byli lidé erudovaní, ale také přátelští, otevření, nedogmatičtí, respektující mnohost cest a sdílející filosofii i hodnoty školy.

Patří mezi ně například MUDr. Michaela Šimková, Zuzana Terešová, Dr. Barbara Miller, Inga Bylinkina, Mgr. Jan Tomeček, Filip Říha a další.


Cena studia

40 000 Kčza 124 hodin výuky
pro přihlášky učiněné do 30.6.2018.

Od 1.7.2018 v případě volné kapacity 48 000 Kč.

V ceně jsou zahrnuta skripta a potraviny pro praktickou výuku převážně v bio kvalitě.

Platbu je možné rozložit do 2 nebo 4 splátek.

 

Víme, že podpora někoho blízkého je vždy přínosná.

Pokud přijdete dva nebo dvě – tedy vezmete s sebou kamaráda nebo kamarádku, dostanete od nás oba 15 % slevu ze školného.

 

Začínáme již 21.9.2018!


Co by vás ještě mohlo zajímat