Principy výživových směrů

Roční program je vhodný pro ty, kteří se chtějí seznámit s prověřenými tradičními i moderními výživovými směry, naučit se v nich orientovat i chápat vzájemné souvislosti. Setkáte se zde s lidmi, kteří jsou otevření různým pohledům a názorům a také připravení se dozvídat mnoho nového. Čeká na vás intenzivní zkušenost, během níž budete naslouchat, diskutovat a také vařit dle jednotlivých principů s báječnými lektory, kteří se navzájem respektují.

 

Začínáme 28. září 2019 a můžete si vybrat ze dvou forem studia

 

Prezenční

Délka studia 10 víkendů, vždy 1 víkend v měsíci.

Cena studia  pro přihlášené do 15.8.2019 činí 40.000,- Kč, poté 48.000,- Kč.

 Cenu je možno rozložit do 2 nebo 4 splátek.

 

Dálkové studium teoretických víkendů

Prostřednictvím on-line přístupu k videozáznamům teoretických přednášek.

Délka studia 8 víkendů.

 Cenu studia ve výši 32.000,- Kč je možno rozložit do 2 nebo 4 splátek.

 

 

Jedno zdraví, mnoho cest…

V tomto studijním programu se naše heslo odráží skutečně věrně. Mnozí z vás již možná vyzkoušeli různé přístupy ke stravování. Je jich opravdu spousta, tradičních i nových, zdánlivě komplikovaných i nabízejících snadná řešení.

Většina z nás se snaží v té záplavě informací a rad, které si navíc často protiřečí, zorientovat. Zkoušíme jednu dobrou radu za druhou, a neodradí-li nás hned první či druhý neúspěch, často se v tom labyrintu úplně ztratíme.

Člověk může být samoukem, může se obrátit na někoho, kdo vzbuzuje důvěru, a nechat si od něj poradit, nebo si v tom může udělat jednou pro vždy jasno a začít se spoléhat sám na sebe – své znalosti, zkušenosti a intuici.

Pokud patříte do poslední skupiny, pak bychom vám rádi na této cestě pomohli. Nabídli vám ucelené pohledy na stravovací směry, které již prošly časovým testem, i některé moderní, které považujeme za silné a významné a u nichž je právě správné porozumění a aplikace důležitá pro to, abychom si zdraví ještě více nepoškodili.

 

V rámci tohoto studijního programu si budete mít prostor ověřovat jejich platnost pro sebe i dobu a místo, v nichž žijeme. Uvědomíte si jejich souvislosti, společné i rozdílné přístupy, pochopíte metody i cíle.

Můžete se rozhodnout pro ten z nich, který nejvíce odpovídá vaší konstituci a naladění a dále se v něm vzdělávat, nebo si vyvodit pro sebe vlastní závěry a najít svou vlastní cestu.


Co můžete očekávat?

 


Pro koho je studium určeno?

Studijní program PRINCIPY VÝŽIVOVÝCH SMĚRŮ je určený všem, kteří chtějí nalézt ten nejlepší způsob stravování pro sebe a své blízké. Těm, kteří jsou zvídaví, zajímají je různé přístupy a mají chuť se v nich zorientovat a pochopit je.

Tento studijní program nabízí opravdu velké množství informací, díky nimž však naši studenti nakonec přicházejí k velkému ujasnění a pochopení, které jim vnáší do života jasnost a rozhodnost.  Důležité je, být otevřený různým pohledům a názorům a také připravený diskutovat, zkoušet, hledat a nacházet.

 


Lektoři

Semináři a workshopy vás budou provázet zkušení čeští i zahraniční lektoři, kteří se svým oborům věnují léta s nadšením a láskou. Při jejich výběru jsme kladli důraz nejen na to, aby to byli lidé erudovaní, ale také přátelští, otevření, nedogmatičtí, respektující mnohost cest a sdílející filosofii i hodnoty školy.

Tímto studijním programem vás provedou MUDr. Michaela Šimková, Dr. Barbara Miller, Mgr. Jan Tomeček, Zuzana Terešová, Magdalena Vargová, Eva Leňová, Inga Bylinkina a Filip Říha.


Jak je studium koncipováno?

Studium je roční a zabere vám jeden víkend v měsíci (od září do června, viz Studijní plán níže). Pokud se přihlásíte k dálkovému studiu, budete moci všech 8 teoretických víkendů abslovovat z pohodlí svého domova prostřednictvím živého on-line vysílání.


  • Teoretický víkend

  • Praktický víkend

V jeho průběhu se mimo jiné seznámíte s většinou časem prověřených stravovacích směrů i některými současnými trendy. Nedílnou součástí výuky je praxe, při níž se naučíte základní principy přípravy jídla dle některých stravovacích směrů.

Studijní plán pro akademický rok 2019/2020 ke stažení

Vyhrazujeme si možnost dodatečné úpravy.


Cena studia

 

Prezenční studium

40 000 Kčza 124 hodin výuky

pro přihlášené do 15.8.2019

48 000 Kčza 124 hodin výuky

pro přihlášené od 16.8.2019

 

V ceně jsou zahrnuta skripta a potraviny pro praktickou výuku převážně v bio kvalitě.

Platbu je možné rozložit do 2 nebo 4 splátek.

 

Dálkové studium

32 000 Kčza 96 hodin výuky

V ceně jsou zahrnuta skripta v elektronické podobě.

Platbu je možné rozložit do 2 nebo 4 splátek.

 

Víme, že podpora někoho blízkého je vždy přínosná.

Pokud přijdete dva nebo dvě – tedy vezmete s sebou kamaráda nebo kamarádku, dostanete od nás oba 15 % slevu ze školného.

 

Začínáme v září 2019!


Co by vás ještě mohlo zajímat