Studijní plán | Podnikatelské know-how výživového poradce

Termíny a obsah studia pro akademický rok 2018/2019

Semináře probíhají v sobotu od 10,00 do 17,30 hod a v neděli od 9,00 do 16,30 hod.

Vyhrazujeme si možnost dodatečné úpravy.

Můj příběh

19. ledna 2019
Vyprávění a sdílení příběhů je v současnosti nejmocnější způsob, jak sdílet své myšlenky a jak měnit svět. Je to umění, které je třeba trénovat a sdílet s ostatními.
Tento den se budeme bavit tím, jak vytvořit, zpracovat a sdílet přitažlivý a autentický osobní příběh nebo příběh projektu.
OSNOVA
 • Zpracování  informačně a emočně vyváženého příběhu (vás nebo vašeho  projektu), který  přitahuje pozornost, zaujme, podporuje vaše aktivity
 • Zpětná vazba na váš příběh, který  můžete rovnou  použít ve vašich prezentacích, výstupech, webových stránkách
 • Trénink tzv. elevator pitch (výtahové promluvy) – jak v 1 minutě prezentovat podstatu svého projektu tak, abyste zaujali jakéhokoli posluchače
 • Síla sdílení příběhů v kruhu

Můj talent

20. ledna 2019
Váš talent je odpověď. Nepleťte si dovednosti s talentem. Dovednost je dřina. Talent je energie.
Když používáme svůj talent, tak se nacházíme ve vysoké energii. Nemusíme s nikým soutěžit a nemusíme nikoho pokořit, abychom byli prospěšní a dobře placení.
Jaký je tedy ten váš?
OSNOVA

Příprava na seminář:

 • E-mailem obdržíte TEST JEDINEČNOSTI
 • Vyplněný jej zašlete k vyhodnocení
 • Ještě před seminářem obdržíte výsledky a text s popisem všech talentů

Průběh semináře:

 • Důkladné seznámení se sedmi talenty, jak fungují v praxi
 • Individuální pozornost vašim dvěma nejsilnějším talentům a jejich rozvoji
 • Jak uvidět svou jedinečnost a jak zajistit, aby ji viděli i vaši klienti

Práce s klientem I

16. - 17. února 2019
Práce celostního výživového terapeuta je práce s lidmi - navíc na velmi osobní úrovni, tudíž vyžaduje nejen kladný vztah k lidem, ale také velmi dobrou úroveň vnímání a komunikace, disciplínu i chuť pomáhat druhým a ochotu vést ostatní. Chceme-li být opravdovými profesionály, musíme být schopni nést plnou zodpovědnost za výsledky svých klientů. Součástí této odpovědnosti je jednak to, co a proč doporučíme klientovi v rámci jeho stravovacího režimu, a také to, jakým způsobem s ním komunikujeme a jak mu pomůžeme pochopit a integrovat potřebné změny v jeho životě.
OSNOVA
 • Možnosti forem práce s klientem – učitel, poradce, terapeut, kouč. Co je nejvhodnější pro mě?
 • Základy komunikace a koučování
 • Úvodní konzultace a vstupní dotazník
 • Jak zvládnout propojení různých aspektů práce terapeuta – informace, praktické návody, realita klientova života, úroveň znalostí, psychika, motivace a podpora při změně
 • Jak uvést teoretické odborné informace do reality klientova života
 • Jak pracovat v rámci konzultací s ostatními aspekty životního stylu – pohyb, psychika, stres, life&work balance, time management, vztahy, menstruační cyklus
 • Tipy jak udržet konzultaci ve vyhrazeném čase konzultace
 • Sestavení mého osobního příběhu terapeuta celostní výživy – sebevědomí, sebe hodnota
 • Můj osobní prostor a péče o sebe jako terapeuta v pomáhající profesi – pozitiva, úskalí, doporučení jak „přežít“
 • Sdílení dlouholetých zkušeností z nutriční praxe zkušených terapeutů
 • Praktický a konkrétní návod jak sestavovat jídelníček podle principů stravování dlouhověkosti a jak je uvést co nejsnadněji do každodenního života
 • Jak přežít ve světě plném masa, mléka, cukru a chleba
 • Jednoduché vysvětlení základních principů propojující většinu výživových směrů a praktické tipy k jejich rychlému zařazení do praxe

Práce s klientem II

16. - 17. března 2019
Brzy doplníme.

Sebepéče terapeuta

Kolektiv lektorů
27. - 28. dubna 2019
Brzy doplníme.

Principy moudrého podnikání

18. května 2019
Podnikáme hlavou a srdcem, k užitku svému, druhých i celé společnosti.
Důvěra, integrita, vzájemně k užitku, rovnováha, jednoduchost, rytmus a cyklus, propojenost - to jsou principy moudrého podnikání.
OSNOVA
 • Trojjedinost  v podnikání  – podle čeho  se rozhodujeme:
  • hodnota – co  mi  jde lehce, s radostí, dává  mi  smysl
  • integrita rozhodování – soulad mezi  myslí, srdcem a tělem
  • vzájemně k užitku – mě, klientům a vyššímu záměru
  • svoboda  –  důvěra, zodpovědnost, vliv
 • Vytváření proudění  v podnikání –  hodnota a páka, pentagram
 • Podnikatelský  záměr,  majitelské  zadání
 • Konzultace podnikatelských  situací  a  sdílení zkušeností na téma moje  podnikatelská  praxe (councilový kruh, seznámeni  s principy otevřené  komunikace)

Netradiční finanční gramotnost

19. května 2019
Naše hojnost se neodvíjí od toho, kolik měsíčně vyděláváme, ale od toho, jak dlouho nemusíme vydělávat.
OSNOVA
 • Kde čerpat peníze pro vaši finanční rezervu
 • 3 odlišné způsoby, jak kontrolovat své peníze
 • Jednoduchá typologie podle toho, jak nakupujeme
 • Nastavení správné finanční priority pro vaši nejbližší budoucnost
 • Rozvoj 3 klíčových podnikatelských dovedností:
  • Podnikám a nemám nic – 5 „zázračných“ kroků
  • Jazyk hojnosti – jak z naší touhy, potřeby udělat příležitost pro druhé lidi
  • Jak prodávat bez prodávání

Otevření a vedení praxe

15. - 16. června 2019
Úspěch výživového poradce záleží nejen na jeho nutričních znalostech. Velmi důležitá je i metodika, komunikace a celková organizace.
OSNOVA
 • Formy práce s klientem a vedení terapeutické praxe
 • Praktická organizace práce s klientem – prostor, chování, komunikace, objednávání,
  telefonická a e-mailová komunikace
 • Realizace dlouhodobých programů – výhody, nevýhody, konkrétní návody a příklady
 • Struktura konzultací při dlouhodobém programu
 • Pomůcky – obrázky, ukázky, knížky, přístroje
 • Konkrétní podoba a ukázky psaných materiálů pro klienty – jídelníček, recepty, návody, emaily
 • Jak zvládat nespokojeného klienta
 • Stanovení ceny a základy prodeje a vedení vstupní/prodejní konzultace
 • Co udělat proto, aby mě klient doporučoval
 • Co všechno ostatní potřebuje úspěšný nutriční terapeut znát aneb sdílení osobní cesty nutričního terapeuta