Osnovy přednášek | Výživa v širších souvislostech

Obsah studia pro akademický rok 2020/2021

Semináře probíhají v sobotu od 10,00 do 17,30 hod a v neděli od 9,00 do 16,30 hod.

Vyhrazujeme si možnost dodatečné úpravy.

Zdraví mužů a žen

Tradiční čínská dietetika nám nabízí velmi široký a propracovaný systém preventivního i léčebného stravování. Tvoří jeden z důležitých pilířů tradiční čínské medicíny.

Jak pohlíží na rozdílné potřeby mužů a žen v různých etapách jejich života?
OSNOVA
 • Jaké je optimální stravování v jednotlivých fázích menstruačního cyklu u žen, jak se liší a co je pro danou fázi podstatné.
 • Jaká jsou specifika stravování v období přechodu.
 • Jaká strava je ideální pro muže v různých věkových kategoriích.
 • Čím si můžeme ve stravě pomoci při onemocnění prostaty.

Civilizační nemoci z pohledu klasické medicíny

Kolektiv lektorů
V rámci tohoto semináře se seznámíme s pohledem západní medicíny na výživu a její roli v prevenci a léčbě některých civilizačních onemocnění, zejména metabolického syndromu a aterosklerózy.
Klasická medicína nahlíží na výživu přes jednotlivé živiny (cukry, tuky, bílkoviny, ionty) na úrovni molekul a způsoby, kterými je naše tělo přijíma a dále zpracovává. Proto se podíváme také na biochemii živin a metabolismus.

Civilizační nemoci z pohledu celostního přístupu

Kolektiv lektorů
Jak se dívat na civilizační onemocnění z hlediska východní moudrosti a medicíny - propojení s moderními poznatky vědy. Jaká je obecně smysluplná prevence.
OSNOVA

Cílem semináře je najít praktická konkrétní doporučení z hlediska režimových opatření, dietetiky, příp. výživové doplňky a byliny u jednotlivých civilizačních onemocnění jako např.

 • infarkt myokardu,
 • cévní mozková příhoda,
 • diabetes mellitus,
 • metabolický syndrom,
 • nádorová onemocnění,
 • střevní dysbioza,
 • alergie, astma,
 • autoimunitní onemocnění
 • další volitelná témata, která vyvstanou v průběhu.

Psychologie jídla

Víte, že téměř 90 % žen odmítá své vlastní tělo, 98% procent lidí, kteří zhubnou, naberou svou váhu zpět do 1-2 let. Přes 65 % lidí trpí trávicími potížemi, přes 50% lidí zažívají častou až chronickou únavu.
Až 70 % všech nemocí může být zvráceno prevencí v podobě zdravého jídla. V závislosti na tom, na jakou studii se zrovna díváte, od 20 % - 80 % žen je dlouhodobě na „dietě“.
To všechno dohromady nám výživovým poradcům, nutričním průvodcům, terapeutům a wellness koučům ukazuje, že mnoho lidí, včetně našich blízkých, žije v tichém utrpení pramenícím z nespokojenosti s vlastním vzhledem anebo tím, co jí.

Záchvatovité jedení, večerní či noční přejídání, trávicí obtíže, snížená imunita, nemožnost redukovat váhu i přes snahu jíst zdravě a hodně cvičit, tzv. zpomalený metabolismus, to všechno jsou témata, která se týkají mnoha z nás i našich klientů a zároveň témata, kterými se budeme zabývat na semináři z hlediska dynamické psychologie jídla a „mind-body“ nutrition.
OSNOVA
 • Dynamická psychologie jídla
 • „Mind – body“ výživa
 • Psychosomatická výživa (výživa ve stresové a hojivé fázi)
 • 4 základní otázky pro práci s klientem
 • Moudrá lidská buňka a její výživa
 • Mužský a ženský princip ve výživě
 • Sexualita jako metabolický „posilovač“
 • Archetypální náhledy ve výživě
 • Alchymie redukce váhy
 • Body-image v dnešní době
 • Kolektivní duše a její promítání do problémů ve výživě
 • Práce se ženami a s muži, s mladými lidmi
 • Specifika některých zdravotních problémů:
  • Trávení jako metafora
  • Imunita a její širší psychosomatický obraz
  • Přejídání a záchvatovité jedení a jejich aspekty
  • Deprese a její „řešení“ v dnešní době
 • Metabolické posilovače
 • Jak „vlastnit“ své tělo, jak jej naplno zabydlet v jakémkoliv stavu a váze a naučit to své klienty
 • Postupy, vedoucí k laskavému přijetí našeho vztahu k jídlu
 • Fáze ve výživě a jak s nimi nakládat u klientů (i u nás).

Psychosomatika

Má psychika vztah ke stavu našeho fyzického těla a případné nemoci? O tom už dnes asi nikdo nepochybuje. Ale jaké jsou zákonitosti tohoto vztahu a jak pracovat s psychikou tak, abychom si vlastní zdraví nesabotovali tzv. zevnitř? Pojďme se na to společně podívat.
OSNOVA
 • Psychobiomodulace
  • Personalizované přístupy
  • Základy biomodulačních principů
  • Biologie emocí – biomodulační vztah emocí a fyzických potíží
 • Teorie traumatu
  • Vznik traumatu a udržovací stresory
  • Stresové a traumatické procesy v mozku
  • Proces disociace (oddělení) při zážitku traumatu
  • Forma disociovaných částí – tři osobnostní Já
  • Mnohovrstevnatost traumatu a role terapeuta
  • Traumatické zapletení a traumatický vír
  • Řeč traumat – pocity těla
  • Předcházení retraumatizaci, krizová intervence
 • Narušené vztahové vazby jako možná příčina fyzických i psychických potíží
  • Vztahové vazby v prenatálním věku
  • Vztahové vazby v raném dětství
  • Vliv narušených vztahových vazeb na další vývoj člověka
 • Psychosomatika
  • Anatomie – základní znalosti umístění a funkce orgánů
  • Nemoci – základní charakteristiky a příznaky vybraných nemocí
  • Anatomie mozku ve vztahu k identifikaci traumat
  • Evoluční psychosomatika – synchronicita vývoje orgánů a psychických obranných systémů
  • Charakteristika průběhu nemocí
  • Specifický vliv traumat na konkrétní fyzické orgány, příklady
  • Psychické poruchy z hlediska psychosomatiky, příklady
  • Integrace traumatu, terapeutické techniky, vztah k výživovým návykům