Výživa v širších souvislostech

Roční program je určený těm z vás, kteří touží znát širší souvislosti našich stravovacích návyků i jejich důsledků. Čeká na vás 5 víkendů, v nichž se budete zabývat různými aspekty stravování se skvělými lektory, kteří vás vezmou na dobrodružnou cestu za poznáním.

5 teoretických víkendů obsáhne tato témata: zdraví mužů a žen, psychologie jídla, psychosomatika, civilizační nemoci.

 

Program začínáme v květnu 2020 se seminářem Zdraví mužů a žen s MUDr. Michaelou Šimkovou.

 

Forma studia: prezenční – celý program

Délka studia 5 víkendů, rozložených do 1 roku, vždy max. 1 víkend v měsíci.

Cena studia pro přihlášené do 20. 3. 2020 činí 20.000,- Kč. Poté 24.000,- Kč. Cenu je možno rozdělit do 2 splátek.

Místo na seminářích budete mít vždy zajištěno.

 

Forma studia: prezenční – 4 + sleva 50 % na 5. seminář

Délka studia 5 víkendů. Po absolvování 4 víkendových seminářů z programu jednotlivě v letech 2020 – 2022 dostanete od nás jako dárek SLEVU 50 % na 5. seminář z programu.

Cena za každý jednotlivý víkendový seminář je 4.800,- Kč.

Místo na semináři si prosím rezervujte včas dle volných kapacit.

 

Všechno začíná v hlavě…

Vidíme kolem sebe lidi, kteří už vědí, jak kvalitně a správně jíst, dokonce to i dělají, ale zdraví nejsou. Nebo vědí, co by dělat měli, ale nedokáží to. Něco jim brání, sami ani nevědí co. A možná je to i vaše osobní zkušenost nebo zkušenost někoho z vašich blízkých.

Ano, vědět, jak správě jíst, je skvělé. Ale mnohdy to samo o sobě nestačí. Někdy je třeba objevit další souvislosti, které nám pomohou na naší cestě k celkovému zářivému zdraví.

Studijní program Výživa v širších souvislostech proto přináší rozšíření tématu výživy o další aspekty stravovacích návyků i specifické souvislosti. Zaměříme se na práci s tělem, psychikou, duší i duchem a to prostřednictvím témat jako je psychologie jídla, fungování hormonálního systému a psychosomatika. Budeme se věnovat detailněji některým vybraným civilizačním nemocem, jak z pohledu západní, tak z pohledu celostní medicíny. Zaměříme se na ty, s nimiž se setkáváme nejčastěji, a u nichž stravování tvoří důležitou roli jak v rovině příčiny, tak i v rovině terapie.

 

Snad se shodneme, že součástí zdraví není jen potrava, kterou požíváme ústy. Učíme proto naše studenty vnímat člověka a jeho situaci komplexně a vedeme je k pochopení souvislostí.


Co můžete očekávat?


Pro koho je studium určeno?

Studijní program VÝŽIVA V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH je určený všem, kteří chtějí odkrýt další témata a okolnosti, které s naším stravováním souvisejí, pochopit vztahy mezi hlavou a zbytkem těla, psychickou a fyzickou stránkou věci, i poznat hlouběji příčiny významných civilizačních nemocí, jejichž výskyt rapidně narůstá.

 


Lektoři

Semináři a workshopy vás budou provázet zkušení čeští i zahraniční lektoři, kteří se svým oborům věnují léta s nadšením a láskou. Při jejich výběru jsme kladli důraz nejen na to, aby to byli lidé erudovaní, ale také přátelští, otevření, nedogmatičtí, respektující mnohost cest a sdílející filosofii i hodnoty školy.

V rámci tohoto programu se setkáte s MUDr. Michaelou Šimkovou, prof. RNDr. Annou Struneckou DrSc., Milanem Hořínkem, Bc. Kateřinou Literákovou, MUDr. Janem Vojáčkem a dalšími odborníky.

 


Jak je studium koncipováno?

Studium 5 teoretických víkendů je rozprostřeno tak, aby vám v průběhu jednoho roku zabralo maximálně jeden víkend v měsíci.


  • Teoretický víkend

Studijní plán 2020/2021 ke stažení

Studijní plán je předběžný, budeme jej ještě dolaďovat.


Cena studia

Prezenční studium – celý program

20 000 Kčza 60 hodin výuky

pro přihlášené do 20. 3. 2020

24 000 Kčza 60 hodin výuky

pro přihlášené po 20. 3. 2020

V ceně jsou zahrnuta skripta.

Platbu je možné rozložit do 2 splátek.

Prezenční studium – 4 + sleva 50 % na 5. seminář

4 800 Kčza každý seminář

+ pátý seminář z programu

s 50% SLEVOU

V ceně jsou zahrnuta skripta.

Při výběru této možnosti se přihlašujete na jednotlivé semináře přes Kalendář akcí. Při přihlášení na poslední (pátý) seminář z programu Výživa v širších souvislostech směrů napište prosím do Poznámky „Jdu na pátý seminář“.

 

Víme, že podpora někoho blízkého je vždy přínosná.

Pokud přijdete dva nebo dvě – tedy vezmete s sebou kamaráda nebo kamarádku, dostanete od nás oba 10% slevu ze školného.

 


Co by vás ještě mohlo zajímat