Výživa v širších souvislostech

Půlroční program je určený těm z vás, kteří touží znát širší souvislosti našich stravovacích návyků i jejich důsledků. Čeká na vás 5 víkendů, v nichž se budete zabývat různými aspekty stravování se skvělými lektory, kteří vás vezmou na dobrodružnou cestu za poznáním.

 

Délka studia 5 víkendů, vždy 1 víkend v měsíci

Cenu 20 000 Kč je možno rozložit do 2 nebo 4 splátek

 

Všechno začíná v hlavě…

Vidíme kolem sebe lidi, kteří už vědí, jak kvalitně a správně jíst, dokonce to i dělají, ale zdraví nejsou. Nebo vědí, co by dělat měli, ale nedokáží to. Něco jim brání, sami ani nevědí co. A možná je to i vaše osobní zkušenost nebo zkušenost někoho z vašich blízkých.

Ano, vědět, jak správě jíst, je skvělé. Ale mnohdy to samo o sobě nestačí. Někdy je třeba objevit další souvislosti, které nám pomohou na naší cestě k celkovému zářivému zdraví.

Studijní program Výživa v širších souvislostech proto přináší rozšíření tématu výživy o další aspekty stravovacích návyků i specifické souvislosti. Zaměříme se na práci s tělem, psychikou, duší i duchem a to prostřednictvím témat jako je psychologie jídla, fungování hormonálního systému a psychosomatika. Budeme se věnovat detailněji některým vybraným civilizačním nemocem, jak z pohledu západní, tak z pohledu celostní medicíny. Zaměříme se na ty, s nimiž se setkáváme nejčastěji, a u nichž stravování tvoří důležitou roli jak v rovině příčiny, tak i v rovině terapie.

 

Snad se shodneme, že součástí zdraví není jen potrava, kterou požíváme ústy. Učíme proto naše studenty vnímat člověka a jeho situaci komplexně a vedeme je k pochopení souvislostí.


Co můžete očekávat?


Pro koho je studium určeno?

Studijní program VÝŽIVA V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH je určený všem, kteří chtějí odkrýt další témata a okolnosti, které s naším stravováním souvisejí, pochopit vztahy mezi hlavou a zbytkem těla, psychickou a fyzickou stránkou věci, i poznat hlouběji příčiny významných civilizačních nemocí, jejichž výskyt rapidně narůstá.

 


Lektoři

Semináři a workshopy vás budou provázet zkušení čeští i zahraniční lektoři, kteří se svým oborům věnují léta s nadšením a láskou. Při jejich výběru jsme kladli důraz nejen na to, aby to byli lidé erudovaní, ale také přátelští, otevření, nedogmatičtí, respektující mnohost cest a sdílející filosofii i hodnoty školy.

V rámci tohoto programu se setkáte s MUDr. Michaelou Šimkovou, prof. RNDr. Annou Struneckou DrSc., Milanem Hořínkem, Bc. Kateřinou Literákovou, MUDr. Janem Vojáčkem a dalšími odborníky.

 


Jak je studium koncipováno?

Studium je semestrální a zabere vám jeden víkend v měsíci (viz Studijní plán níže).


  • Teoretický víkend

Studijní plán pro akademický rok 2019/2020 ke stažení

Studijní plán je předběžný, budeme jej ještě dolaďovat.


Cena studia

20 000 Kčza 60 hodin výuky

V ceně jsou zahrnuta skripta.

Platbu je možné rozložit do 2 splátek.

Víme, že podpora někoho blízkého je vždy přínosná.

Pokud přijdete dva nebo dvě – tedy vezmete s sebou kamaráda nebo kamarádku, dostanete od nás oba 15 % slevu ze školného.


Co by vás ještě mohlo zajímat