Výživa v širších souvislostech

Všechno začíná v hlavě…

Vidíme kolem sebe lidi, kteří už vědí, jak kvalitně a správně jíst, dokonce to i dělají, ale zdraví nejsou. Nebo vědí, co by dělat měli, ale nedokáží to. Něco jim brání, sami ani nevědí co. A možná je to i vaše osobní zkušenost nebo zkušenost někoho z vašich blízkých.

Ano, vědět, jak správě jíst, je skvělé. Ale mnohdy to samo o sobě nestačí. Někdy je třeba objevit další souvislosti, které nám pomohou na naší cestě k celkovému zářivému zdraví.

Studijní program Výživa v širších souvislostech proto přináší rozšíření tématu výživy o další aspekty stravovacích návyků i specifické souvislosti. Zaměříme se na práci s tělem, psychikou, duší i duchem a to prostřednictvím témat jako je psychologie jídla, fungování hormonálního systému a psychosomatika. Budeme se věnovat detailněji některým vybraným civilizačním nemocem, jak z pohledu západní, tak z pohledu celostní medicíny. Zaměříme se na ty, s nimiž se setkáváme nejčastěji, a u nichž stravování tvoří důležitou roli jak v rovině příčiny, tak i v rovině terapie.

 

Snad se shodneme, že součástí zdraví není jen potrava, kterou požíváme ústy. Učíme proto naše studenty vnímat člověka a jeho situaci komplexně a vedeme je k pochopení souvislostí.


Pro koho je studium určeno?

Studijní program VÝŽIVA V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH je určený všem, kteří chtějí odkrýt další témata a okolnosti, které s naším stravováním souvisejí, pochopit vztahy mezi hlavou a zbytkem těla, psychickou a fyzickou stránkou věci, i poznat hlouběji příčiny významných civilizačních nemocí, jejichž výskyt rapidně narůstá.

 


Jak je studium koncipováno?

Studium je semestrální a zabere vám jeden víkend v měsíci (viz Studijní plán níže).


  • Teoretický víkend


Co můžete očekávat?

Studijní plán pro akademický rok 2019/2020 ke stažení

Vyhrazujeme si možnost dodatečné úpravy.

Lektoři

Semináři a workshopy vás budou provázet zkušení čeští i zahraniční lektoři, kteří se svým oborům věnují léta s nadšením a láskou. Při jejich výběru jsme kladli důraz nejen na to, aby to byli lidé erudovaní, ale také přátelští, otevření, nedogmatičtí, respektující mnohost cest a sdílející filosofii i hodnoty školy.

Patří mezi ně například MUDr. Michaela Šimková, prof. RNDr. Anna Strunecká DrSc., Milan Hořínek, Bc. Kateřina Literáková, MUDr. Jan Vojáček a další.


Cena studia

20 000 Kčza 60 hodin výuky

V ceně jsou zahrnuta skripta.

Platbu je možné rozložit do 2 splátek.

Víme, že podpora někoho blízkého je vždy přínosná.

Pokud přijdete dva nebo dvě – tedy vezmete s sebou kamaráda nebo kamarádku, dostanete od nás oba 15 % slevu ze školného.

Zápis do tohoto programu bude zahájen v březnu 2019.


Co by vás ještě mohlo zajímat